Algemene huur- en annuleringsvoorwaarden

Wanneer u bij ons een reservering maakt, gaat u met ons een overeenkomst aan waaraan voor beide partijen rechten en plichten verbonden zijn. In onderstaand document kunt u de precieze inhoud van deze overeenkomst bekijken. 

1. Bijkomende kosten
De prijs van het Koetshuis/de Havezathe is exclusief toeristenbelasting, milieukosten, schoonmaak en borgsom. De toeristenbelasting en de milieulasten zijn afhankelijk van de grootte van uw gezelschap en de duur van uw verblijf. Uiteraard worden alle bijkomende kosten overzichtelijk gespecificeerd op de factuur die u ontvangt bij uw reserveringsbevestiging.

2. Tarieven
Alle vermelde tarieven zijn weektarieven geldend van vrijdag tot vrijdag, midweektarieven geldend van maandag tot vrijdag of weekendtarieven, geldend van vrijdag tot maandag. De check-in tijd is 14.00 uur en de check-out tijd is 11.00 uur. Wij verzoeken u vriendelijk een uur voor aankomst telefonisch contact op te nemen met de verhuurder zodat de sleuteloverdracht plaats kan vinden.

3. Betaling
Bij reservering wordt u 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Betaling hiervan dient te geschieden binnen 14 dagen na de definitieve reservering. De betaling van het restbedrag moet uiterlijk 30 dagen voor de aankomstdatum worden voldaan. Bij boeking binnen 1 maand voor aanvang van uw verblijf moet het totaalbedrag in één keer voldaan worden. Bij niet tijdige of onvolledige betaling wordt de reservering geannuleerd. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald.

4. Annulering
Indien de huurder de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Deze bedraagt: bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs; bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs; bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs; bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

5. Waarborgsom
De verhuurder zal na het einde van het verblijf de waarborgsom terugbetalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is.

6. Aansprakelijkheid
De verhuurder draagt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade aan of verlies en diefstal van goederen tijdens uw verblijf in het Koetshuis/de Havezathe.

7. Verplichtingen verhuurder
De verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

8. Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in dezelfde goede staat zoals is aangetroffen, netjes en opgeruimd weer achter te laten.

9. Schade
Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

10. Klachten
Voor klachten tijdens en na het verblijf kunt u contact opnemen met de verhuurder. Doet u dit vooral ook tijdens uw verblijf zodat u de huurder de gelegenheid geeft om het probleem voor u op te lossen.

11. Gunning
Boekingen komen tot stand onder voorbehoud van gunning door de verhuurder. Boekingen kunnen hierdoor zonder opgaaf van redenen geweigerd worden. Boekingen door bedrijven ten behoeve van huisvesting van werknemers kunnen door ons worden geweigerd. 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan telefonisch contact met op de verhuurder of stuur een email naar info@havezathedekamp.nl

Elke bijeenkomst

een belevenis

Peppelendijk 8-10

7161 LA Neede

©2022 Havezathe de Kamp   |   Privacyverklaring  |  Algemene huur- en annuleringsvoorwaarden