Geschiedenis

GeschiedeniS

“De huidige gastenverblijven op het terrein zijn vernoemd naar de oorspronkelijke bewoners.”

ALGEMEEN

Havezathe de Kamp is gelegen in Neede, gemeente Berkelland. In de 17e eeuw was een havezathe een ridderlijk goed, de eigenaren waren vaak lid van het ridderschap in de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel. Havezathe de Kamp bestaat oorspronkelijk uit een omgracht terrein met een havezathe, een boerderij, een koetshuis en een waterput. De havezathe en de waterput zijn beide beschermd als Rijksmonument (nummer 30323, sinds 11 mei 1966).

In 2005 is de gemeente Neede opgegaan in de gemeente Berkelland. De nieuwe gemeente besloot om de panden, die in gemeentelijk eigendom waren en geen directe functie hadden, af te stoten. Na verschillende biedingsprocedures is in 2013 een overeenkomst tot koop gesloten met Eric Nijkamp, eigenaar van NyStaete Group te Oldenzaal. In november 2014 is de havezathe definitief verkocht aan Eric Nijkamp.

NyStaete Group is gestart met diverse procedures en onderzoeken om een toekomstbestendig plan samen te stellen voor de havezathe. Inmiddels zijn deze plannen verder uitgewerkt, mede op het advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en andere relevante commissies. Op 16 december 2015 zijn de plannen gepresenteerd aan de Needse gemeenschap. Na het doorlopen van de bestemmingswijziging en het realiseren van de benodigde omgevingsvergunning kan er gestart worden met de nieuwbouw van de verblijfsaccommodaties alsmede met de restauratie van de Havezathe en terrein inrichting.

GESCHIEDENIS

0
Bouw Havezathe de Kamp

Havezathe de Kamp is vermoedelijk gebouwd in de 13e eeuw. 

1300
Bezetting Ridderschap van de Heerlijkheid

De vroegste vermelding stamt uit 1469, toen de havezathe onder het ridderschap van de Heerlijkheid Borculo viel. ‘Huis de Camp’, zoals het destijds werd genoemd, werd bewoond door ridder Barmentloo.

1469
Familie Gansneb / Tengnagel

Van 1553 tot 1741 was de havezathe in bezit van de familie Gansneb, ook wel Tengnagel genoemd.

1553
Sloop oorspronkelijk huis

In 1636 verdween het oorspronkelijk huis, toen Otto Tengnagel een nieuw huis bouwde op deze locatie.

1636
Verkoop Havezathe

De Havezathe werd verkocht in 1741 en later gehuurd door de predikantenfamilie Becking.

1741
Verbouw Havezathe

In 1789 is de havezathe grondig verbouwd en zijn de trapgevels verwijderd, waarmee de kasteelachtige uitstraling is verloren.

1741
In het bezit van gemeente Neede

Sinds 1977 is Havezathe de Kamp weer in het bezit van de gemeente Neede. Samen met de Gemeenschapsraad Neede, de Historische Kring en de Stichting Vrienden van Huize de Kamp is actie gevoerd om de toegankelijkheid van de havezathe te behouden.

1977
Restauratie Havezathe de Kamp

Tussen 1983 en 1989 is de havezathe gerestaureerd, is de gracht weer uitgegraven en is het koetshuis herbouwd. Bij de uitgraving zijn archeologische vondsten gedaan.

1983
Overgenomen door NyStaete Group

Het monumentale pand van Huize De Kamp aan de Peppelendijk werd in 2014 door de Oldenzaalse projectontwikkelaar NyStaete Group overgenomen.